Vraag:

Stad-Forum heeft mij benaderd om concrete verhalen, relaties, locaties en de verbanden daar tussen te laten zien.

De reden dat Stad-Forum mij o.a. hebben benaderd is omdat ik eerder in buurten in Amsterdam fotoseries heb gemaakt waarin ik laat zien hoe mensen in een afgebakende buurt contact met elkaar hebben. Op die manier breng ik zowel een buurt als een netwerk in beeld. (zie buurtbanden.nl)

Nu vraagt Stad-Forum mij iets vergelijkbaars te doen, echter juist in een heel groot gebied: regio Amsterdam. Daarin zullen naast relaties en locaties vier thema’s regelmatig terugkomen; wonen, werken, groen en ov/knooppunten.

Wat dit project vooral zal beogen is dat Amsterdam niet zonder de buren kan, en omgekeerd kunnen die buren niet zonder Amsterdam.
De samenhang is inmens!