Bij gebruik van foto’s, s.v.p. eerst contact opnemen.

Rufus de Vries is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 27182649.
Op transacties zijn de Algemene Voorwaarden van de Fotografenfederatie van toepassing.

Te vinden op: www.fotografenfederatie nl.