Concept:

Uiteindelijk hoop ik scenes te fotograferen waar mensen, de verhalen en de locaties waar ze elkaar ontmoeten, zichtbaar worden. Deze beelden worden aan elkaar verbonden door terugkerende personen in verschillende foto’s.

Bij het in kaart brengen van de plekken waar mensen leven, zal ik mij laten leiden door de plek waar ze wonen en werken. Daarnaast kijk ik ook welke (groene) verbindingen/knooppunten zij in de de regio Amsterdam gebruiken om hun relaties te ontmoeten.